Buka ménu utama

Himpunan Mahasiswa Pendidikan Basa jeung Sastra Sunda UPI

Himpunan Mahasiswa Pendidikan Basa jeung Sastra Sunda (Hima Pensatrada) nyaéta himpunan anu aya di Jurusan Pendidikan Bahasa Daérah (Sunda), FPBS Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Eusi

SajarahÉdit

Dumasar gagasan mahasiswa nu munggaran; Karna Yudibrata (Drs), jeung Yus Rusyana (Prof. Dr), bareng jeung medalna Seksi Bahasa dan Sastra Sunda dina taun 1957, diwangun beungkeutan dina hiji kagiatan anu disebut “Bendé Rancagé”.

Marengan mekarna kagiatan kamahasiswaan di IKIP Bandung diatur jeung dipayuskeun dumasar prosedur anu resmi, dina taun 1962 diadegkeun “WARGA MAHASISWA BASA JEUNG SASTRA SUNDA” (WBSS). Kagiatan nu digarap ku WBSS leuwih dieuyeuban deui ku ayana Saba Reuma nu mangrupa kagiatan rékréasi ka hiji tempat (bari leumpang).

Luyu jeung robahna ngaran jurusan, dina taun 1983 WMBSS ngilu robah jadi Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah (HMPBD), kalayan kagiatan nu leuwih ditingkatkeun deui, boh rupana boh ajén kagiatanana.

Kalayan harepan nembongkeun deui komara Sunda dina taun 1986 HMPBD robah deui jadi “Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Sunda (Hima Pensatrada) FPBS IKIP Bandung” nepi ka kiwari, nu rédaksina dirobah deui jadi “Himpunan Mahasiswa Pendidikan Basa jeung Sastra Sunda (Hima Pensatrada) FPBS UPI” dina taun 2003.

Nepi ka kiwari, Hima Pensatrada terus ngusahakeun pikeun ngaguar jeung ngamekarkeun kagiatan kamahasiswaan nu diwariskeun ti inohong-inohong mahasiswa saméméhna. Lian ti éta dironjatkeun ogé kasaimbangan kagiatan dina widang penalaran, minat jeung bakat, jeung karaharjaan anggota.

Pupuhu WMBSS, HMPBD jeung Hima Pensatrada ti mangsa ka mangsaÉdit

Warga Mahasiswa Basa jeung Sastra Sunda (WMBSS)Édit

Alam Sutawijaya (1962-1964)
Agus Suriamiharja (1964-1970)
Dudung Ajat Saputra (1970-1977)
Asep Suhendar (1977-1978)
Taufik Faturrahman (1978-1979)
Edi Suhendar (1979-1980)
Dedi Koswara (1980-1981)
Cicih Sundarsih (1981-1982)
Nana Kurniadi (1982-1983)

Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Daerah (HMPBD)Édit

Ganjar Priatna (1983-1984)
Herlan Saepulloh (1984-1985)
Iyos Ana Rosmana (1985-1986)

Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Sunda (Hima Pensatrada)Édit

Apip Ruhamdani (1986-1987)
Dani Suhandani (1987-1988)
Gunawan (1988-1989)
Uus Sugiana (1989-1990)
Yudi budiman (1990-1991)
Timan (1991-1992)
Asep Dachlan (1992-1993)
Kardiman (1993-1994)
Entoh (1995-1996)
Retty Isnendes (1996-1997)
Uhud Solehudin (1997-1998)
Nanin Nuraningsih (1998-1999)
Hernawan (1999-2000)
Asep Fajar Ansori(2000-2001)
Dadan Hamdani (2001-2002)
Iid Abdul Muiz (2002-2003)

Himpunan Mahasiswa Pendidikan Basa jeung Sastra Sunda (Hima Pensatrada)Édit

Jana Sujana (2003-2004)
Tarlan (2004-2005)
Diqi Munawar Shodiq (2005-2006)
Adhika Nurkholis Aziz (2006-2007)
Yanuarisnandar Mauludi(2007-2008)
Karsim (2008-2009)
Dadang Nasuha (2009-2010)
Dede Riza (2010-2011)
Diky Arliana (2011-2012)
Iman Nurdin (2012-2013)
Risky Ashary (2013-2014)
Yedi Sudrajat (2014-2015)
Deska Mahardika (2015-2016)
Anggit Galih G. (2016-2017)
M.Andri Yuriansyah (2017-2018)
Tri Wahyu Juliana (2018-2019)
Sandi Kusnadi (2019-2020)

VISI jeung MISI Hima PensatradaÉdit

Visi jeung Misi Hima Pensatrada nyaéta tujuan Hima Pensatrada nu aya dina Anggaran Dasar Hima Pensatrada BAB VII pasal 11 nu eusina “Hima Pensatrada FPBS UPI ngabogaan tujuan pikeun ngawangun insan akademis anu kritis, religius jeung revolusioner kalawan nepi ka ngabogaan rasa tanggung jawab tur partisipasi aktif dina enggoning ngawujudkeun pangwangunan nasional”.

FungsiÉdit

Hima Pensatrada FPBS UPI mibanda fungsi salaku wujud tina kadaulatan mahasiswa Pendidikan Bahasa Daerah FPBS UPI pikeun ngawadahan, nyalurkeun aspirasi sarta pikeun mekarkeun potensi anu aya di mahasiswa Pendidikan Bahasa Daerah FPBS UPI luyu jeung aturan konstitusi nu geus disapukan. (AD Bab VI pasal 10)

KaanggotaanÉdit

Anggota Hima Pensatrada FPBS UPI nyaéta mahasiswa Pendidikan Bahasa Daerah nu lulus tina Pengaderan. (AD Bab VIII pasal 12) Nu dimaksud lulus tina pengaderan nyaéta lulus tina kagiatan Mitra Sunda nu ngawengku Wawanohan, Latihan Dasar Kapamingpinan Mahasiswa (LDKM) jeung Saba Reuma. (ART Bab I pasal 1)

LambangÉdit

Lambang hima pensatrada nyaéta kujang, tarate, gunung, jangjang garuda, dikurilingan ku tulisan HIMPUNAN MAHASISWA PENDIDIKAN BASA JEUNG SASTRA SUNDA FPBS UPI anu aya dina hiji buleudan warna koneng emas kalayan warna dasar bulao kolot.

Harti simbolis lambang:Édit


Kujang miboga harti jati diri Sunda
Jangjang miboga harti alat pikeun ngahontal tujuan
- Taraté miboga harti katingtriman
- Gunung miboga harti kayakinan anu kuat sarta cita-cita anu luhung
- Buleudan miboga harti hiji beungkeutan kakulawargaan
- Warna konéng emas ngalambangkeun kamulyaan jeung karaharjaan
- Warna bulao kolot nandakeun sumanget keur bajoang

Kagiatan Hima PensatradaÉdit

Hima Pensatrada miboga sababaraha kagiatan insidental nyaéta MITSUN (Mitra Sunda), RBS ( Riksa Budaya Sunda), jeung Bendé Rancagé.

1. Mitra SundaÉdit

Mitra Sunda nyaéta kagiatan pengkaderan pikeun mahasiswa anyar jurusan Pendidikan Basa jeung Sastra Sunda. Kagiatanna ngawengku wawanohan, LDKM ( Latihan Dasar Kapamingpinan Mahasiswa), jeung Sabareuma. Biasana Kagiatanna lumangsung antara sasih Séptember dugi ka Nopember.

2. Riksa Budaya SundaÉdit

Riksa Budaya Sunda nyaéta kagiatan pikeun miéling poé basa indung sadunya nu tujuanna pikeun basa jeung budaya Sunda tetep hirup jeung digunakeun dina kahirupan sapopoé. Biasana kagiatanana mangrupa pasanggiri-pasanggiri tingkat SMP/SMA/Satata Sa-Jawa Barat. Ieu acara lumangsung sasih Pébruari.

3. Bendé RancagéÉdit

Bendé Rancagé mangrupa salah sahiji kagiatan tina Tridarma Perguruan Tinggi nyaéta Pengabdian Pada Masyarakat (P2M). Ieu kagiatan tereh sarua jeung kagiatan KKN( Kuliah Kerja Nyata), nu ngabedakeun nyaéta dina durasi waktuna. Bendé Rancagé mah kurang leuwih saminggu, ari KKN mah biasana opat puluh poé. biasana ieu kagiatan lumangsung dina sasih April.

Susunan Kapangurusan BEM jeung DPM Hima Pensatrada Periode 2019-2020Édit

Dina kapangurusan Hima Pensatrada aya dua instansi anu gawé bareng, nyaéta DPM jeung BEM anu susunanna

DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) Hima Pensatrada 2019-2020Édit

Pupuhu Euis Cahyati
Girang Serat Septiani Puspita

KOMISI A (Kawijakan jeung Strategi Gerakan)

Pupuhu Fajar Purnama Sidik
Anggota Cep Trisna Suntara

KOMISI B (Pengawas Kegiatan)

Pupuhu Deri Muhammad Nurbilad
Anggota Dede Fuji Noor

Hasna Gita Jauzzaa

KOMISI C (Audit Keuangan)

Pupuhu Memed Munandar
Anggota Deni Abdul Ghoni


BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Hima Pensatrada 2019-2020Édit

Pupuhu Sandi Kusnadi
Girang Serat Aldi Perdana Prayoga
Juru Simpen Rusdi Fauzi

Nisa Fitriani

Biro Kesekretariatan Anisah Husnul Khotimah

Imron Irfani

Mayrena Rahmawati

Biro Aset Oriza Awaludin Nopian Hari

Ahmad Djubaeri Ramdani

Wina Wulandari

Bidang I (Institusi Organisasi jeung Strategi Gerakan)Édit

Pupuhu Bidang I Nur Fajri Zakaria
Sub Bidang Humpub

(Humas Publikasi)

Sub Bidang Sosjak

(Sosial Kawijakan)

Pupuhu Widia Rengganis Pupuhu Nandang Permana
Anggota Adinda Pardnya Purnama

Amani Juniar

Annisa Ramadhani

Erick Rizky Febrianto

Khairunnisa Imtinan Dianti

Mita Nurfitriyani

Nida Nuraeni

Raiyan Zakaria

Sherina Kusdayani

Siti Tasya Lugiana Muawanah

Anggota Bagas Muhammad Firdausi

Ervan Putra Dwi Pamungkas

Fahrul Ryantiko

Imas Siti Kulsum

Irfan Badrul Zaman

Rama Kurnia Santosa

Rizal Kusaendi

Tia Dwi Putri

Vivi Sopiatu Darojah

Waluya Akli Modiya

Sub Bidang Kalar

(Kajian Penalaran)

Sub Bidang Karohanian
Pupuhu Eva Dewi Nurlatifah Pupuhu Sofi Fuadah
Anggota Annisa Rizkiyani

Islahudin Wahid

Muhammad Galuh Sumbirat Mulyana

Muhammad Triesnaldi Aditia Sutrisno

Nita Febriyana

Pramoni Binargian

Sari Nursalam

Siti Ainun Mahpulah

Tiara Lestari

Anggota Derizda Sridaryanti

Elin Marlina

Gifari Jakawali

Mita Alifiyah Purnama

Muhammad Iqbal Al-aziz

Sasti Ameliawati

Siti Mustika Dewi

Tuhfah Maoludi

Bidang II (Minat jeung Bakat)Édit

Pupuhu Bidang II Malik Fajar
Sub Bidang

KPLH Pancaksuji

Sub Bidang Lisenda

(Lingkung Seni Sunda)

Sub Bidang Sambada

(Sanggar Mahasiswa Basa Sunda)

Pupuhu M. Zeni Dahlan Nawawi Pupuhu Setiadi Ramdani Pupuhu Muhamad Munif
Anggota Andra Annisa Febriani

Anisa Azizah

Indah Purnamasari

Marisa Siti Nurhaliza

Anggota Ailman Nurparid

Dani Irwansyah

Fajar Firmansyah

Fazar Muhammad

Fikhri Akmal Fauzan

Halimatussadiah

Laxmidiah Sekar Ayuni Zulfikar

Nadia Aulia Gunadi

Rika Latina Laras

Rosmalia Jannah

Yuanita Maulidya

Anggota Alma Noor Rifa Subakti

Artia Catur Utami Putri

Budi Purnomo

Dini Damayanti

Finzha Muhamad

Maulaa Nur Anshari

Moch. Idwar Fauzan

Rafiky Septian Takwim putra

Salma Fakhira

Sub Bidang Turus Sub Bidang Olahraga Sub Bidang Kawanojaan
Pupuhu Reni Tania Nurmala Pupuhu Irfan Rosyid Al Faridz Pupuhu Aulia Khafiyan Nadila
Anggota Agung Apriyanto

Ayunda Dini Lestari

Dangiang Rael Andanawari

Delpia Sinta Rahayu

Fanny Setiawati

Irsan Nurfalah

Mah Kimkim

Anggota Alinda Ayu Dwi Safitri

Fadjar Sidiq

Feby Auliya Rahmah

Ilham Al Fahmi

Nugi Nugraha

Rima Wulandari

Shinta Andini

Siti Salisa Fitriani

Ulul Azmi Fatwa

Anggota Cucu Suminar

Dina Chynthia Risnandar

Disti Yunisha Mauldhini

Gianissa Eka Sondary

Ken Rubby Dwi Naga'Ra

Mega Nurahmah Diny

Nenden Sofyandini

Nuraeni Lestari

Salza Nabila Ababil

Susilawati

Bidang III (Karaharjaan)Édit

Pupuhu Bidang III Eri Fatria
Sub Bidang Akademik Sub Bidang Wirausaha Sub Bidang Pabukon
Pupuhu Dini Muliani Pupuhu Juniarti Mahradiwanti Pupuhu Dini Putri Puspitasari
Anggota Astri Khairun Nissa Destriani

Dessy Hariyanthi

Hani Fitria Agustiani

Kurniawan Darnasutisna

Merliyana Dwi A

Muhammad Kusnadi

Rika Yustika

Sopiatu Rohmah

Syafira Nurulita Utami

Anggota An'nur Rifki Rustandi

Azi Sastrawan

Fadila Choirunnisa

Iam Rizki Pamungkas

Nur Wildah Alfaeni

Ripal Maulana

Salma Damayanti

Teguh Purwa Saputra

Anggota Ane Ainun Nuraela

Devi Restika sari

Enok Herlin

Hanipa Nurul Nisa

Harum Sari

Indri Destiani

Muhammad Saeful Abdurrohman

Raedy Muhammad Septiadi

Syifa Dwi Yulistiani

Taasya Olivia

Karatagan Hima PensatradaÉdit


ku: Imang Sugianto
Pensatrada nanjeur nyanding komara
Hurung ngempur pamorna Ki Sunda
Cangkring kujang nu jadi perlambang
Lébér wawanénna diri

Lemah UPI baligeusan ngajadi
FPBS pamiangan tandang
Meuseuh diri pigeusaneun bakti
Wadahna hima digjaya

Seuweu siwi jati Sunda
Pangrumat pangraksa budaya
Mahasiswa sirung bangsa
Geusan tandang makalangan

Tempo ogeÉdit

Tumbu LuarÉdit