Kecap Bandung bisa ngarujuk kana hal-hal di handap.