IPA, nyaéta singketan tina International Phonetic Alphabet. IPA mangrupa alfabét nu dipaké keur nuliskeun foném-foném sacara fonétis.

International Phonetic Alphabet
Tipeu: Alphabet
Basa: Disadiakeun keur transkripsi fonétis tina sababaraha basa
Mangsa: 1888 nepi ka kiwari
Sistim Tulis indung: Alfabét Romik

Tempo ogé Édit