Jombang nujul kana ieu patempatan nu aya di Indonésia: