Jubleg nyaéta pakakas pikeun nutu paré, kopi, kapol, jeung sajabana anu dijieun tina kai gedé anu dipolongoan kawas wadah. Sedengkeun pakakas pasangananana nu dipaké keur nutu nyaéta maké halu.

Jubleg keur dipake nutu


Nulis.jpg