Halu nyaéta parabot dapur nu magrupa kai panjang lonyod nu dipaké keur nutu dina lisung. Ilaharna barang nu ditutuna nyaéta paré sangkan jadi béas atawa sangu ketan ajang nyieun ulén jeung opak ketan. Bisa ogé keur nutu seupan parud sampeu keur nyieun opak sampeu atawa kicimpring.

KgKuaiKandazon Sabah Monsopiad-Cultural-Village-18.jpg


Nulis.jpg