Kobongan, nyaéta salah sahiji kasenian nu mekar di Kacamatan Pasawahan, Kabupatén Purwakarta. Kobongan dipintonkeunana mangrupa seni ibingan penca silat anu dipirig ku waditra (Bahasa Indonesia: alat musik) tarebang (Basa Indonesia: rebana), bedug, sarta lalaguan Islami.

Kobong mangrupa istilah séjén ti pasantren (Bahasa Indonesia: pesantren), nyaéta tempat parasantri diajar nyiar elmu agama. Salaku wewengkon nu mayoritas masarakatna Islam, kasenian kobongan tetep kapiara di lingkungan pasantren atawa kobong.

Nulis.jpg