Musieum Sri Baduga

musium nu aya di Kota Bandung, Indonesia


Musieum Sri Baduga perenahna di jalan B.K.R 185 Tegallega sarta pahareup-hareup jeung Monumén Bandung Lautan Api.[1] wangunan musieum ieu miboga suhunan nu panjang sarta potongan imah panggung nu diadumaniskeun jeung gaya arsitéktur modérn.[1] Ieu musieum dibagi dua; wilayah public (public area) nu ngawengku gedung paméran jeung auditorium sarta wilayah lain publik nu ngawengku ruang kantor Kepala Museum, Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Kerja Bimbingan dan Edukasi, Kelompok Kerja Konservasi dan Preparasi sarta Kelompok Kerja Koleksi kaasup Gedung Penyimpanan Koleksi.[1] Ieu musieum miboga koléksi barang-barang seni budaya Jawa Barat nu aya patalina jeung biologi, etnografi, arkeologi, numismatik, filologi, dermatologi, seni murni jeung téhnologi.[1]

SajarahnaÉdit

Mimiti diwangun taun 1974 ngamangpaatkeun wangunan urut kawadanaan Tegallega. Pangwangunan tahap kahiji anggeus dina taun 1980 tuluy diresmikeun tanggal 5 Juni ku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Daud Yusuf sarta méré ngaran muséum Negeri Propinsi Jawa Barat.[1] Sapuluh taun ti mimiti diresmikeun, ngaran ieu musieum dilengkepan ku ngaran “Sri Baduga” nu dicokot tina ngaran hiji raja Sunda di Pakuan Pajajaran abad ka-16 Masehi.[1] Éta ngaran aya dina Prasasti Batu tulis (Bogor) minangka SRI BADUGA MAHARAJA RATU HAJI I PAKWAN PAJAJARAN SRI RATU DEWATA.[1] Nginget kana kamekaran fungsi musieum minangka tempat pangrojong nu bisa nambahan élmu pangaweruh sarta bisa dijadikeun sarana rékréasi, Propinsi Jawa Barat ngalaksanakeun rénovasi kana tata paméran tetap ti mimiti taun 1989 nepi ka taun 1992, kaasup kana dilegaanana rohangan paméran di undak nu ka-3.[1]

Koléksi Musieum Sri BadugaÉdit

Ieu musieum miboga kurang leuwih 5.637 koléksi; koléksi nu panglobana tina élmu Étnografi nu aya patalina jeung budaya daérah.[2] Koléksi-koléksi nu aya di ieu musieum teu saukur aslina (réalia) wungkul tapi ogé aya nu mangrupa réplika miniatur, foto, jeung maket.[2] Tempat koléksi di ieu musieum dibagi jadi tilu undak;undak kahiji mangrupa tempat kamekaran awal sajarah alam jeung budaya Jawa Barat.[1] Di ieu tempat aya barang-barang titinggal masa Prasejarah nepi ka jaman Hindu-Buddha.[1] Undak kadua mangrupa tempat paméran budaya tradisional mangrupa pola kahirupan masarakat, pacabakanana, cara dagang, transportasi, sajarah perjuangan bangsa, lambang-lambang kabupatén jeung kota sa-Jawa Barat jeung pangaruh Islam tur Eropa.[1] Undak katilu mangrupa tempat koléksi étnografi (rupa-rupa wangun jeung fungsi kasenian sarta keramik asing).[1]
Papasingan koléksi di Musieum Sri Baduga nyaéta:[2]

 1. Géologika, koléksi disiplin élmu géologi (fosil, batuan, mineral, jeung hasil alam lianna saperti andesit jeung granit.[2]
 2. Biologika, koléksi disiplin élmu biologi (rorongkong manusa, tangkurak, sato, sarta tutuwuhan boh fosil boh lain fosil.[2]
 3. Etnografika, koleksi disiplin antropologi nu mangrupa hasil budaya atawa identitas hiji étnis.[2]
 4. Arkeologika, koleksi nu mangrupa titinggal budaya ti jaman prasejarah nepi kaasup pangaruh negara deungeun.[2]
 5. Historika, koleksi nu miboga ajén sajarah sarta jadi objek panalungtikan ti mimiti asupna pangaruh negara deungeun nepi ka kiwari. (negara, inohong, kelompok, jeung sajabana).[2]
 6. Numismatika jeung heraldika. Numismatika nyaéta alat tukar atawa mata uang nu sah. Heraldika nyaéta lambang, tanda jasa, jeung tanda pangkat resmi (cap atau stempel).[2]
 7. Filologika, koleksi disiplin filologi (naskah kuno tulisan leungeun nu ngagambarkeun hiji kajadian.[2]
 8. Keramologika, koleksi barang nu dijieunna tina taneuh liat nu dibeuleum kayaning keramik.[2]
 9. Seni Rupa, koleksi nu ngébréhkeun pangalaman artistik manusa ngaliwatan karya dua atawa tilu dimensi.[2]
 10. Teknologika, barang nu némbongkeun kamekaran téhnologi tradisional nepi ka nu modérn.[2]

ReferensiÉdit

 1. a b c d e f g h i j k l Museum Negeri Sri Baduga , Museum & Pendidikan (Diaksés tanggal 21 Oktober 2011)
 2. a b c d e f g h i j k l m Museum Sribaduga (Diaksés tanggal 21 Oktober 2011)