Ngalanglang Kasusastraan Sunda


Ngalanglang Kasusastraan Sunda nyaéta pedaran anu ditulis dina basa Sunda ku Ajip Rosidi. Ieu buku pedaran téh dipedalkeun munggaran taun 2009 ku penerbit Kiblat Buku Utama.

Ngalanglang Kasusastraan Sunda  
PanulisAjip Rosidi
NagaraIndonesia
BasaBasa Sunda
Rupapedaran
Nu medalkeunKiblat Buku Utama
Kaping dimedalkeun2009


Nulis.jpg