Kecap nuklir hartina bagian tina atawa nu patali jeung nukleus atom (inti atom).