Paésan nyaété tanda kuburan nu biasana dijieun tina batu. Keur sawatara waktu, kadang-kadang dijieun paésan tina kayu, saméméh paésan batuna jadi. Dina paésan, biasana ditulisan ngaran jalma nu dikuburkeun di dinya, tanggal lahir jeung tanggal pupusna. Hal ieu aya gunana keur ahli sajarah jeung ahli silsilah. Paésan modéren kadang-kadang ngandung poto jalma éta.

Paésan


Nulis.jpg