Artikel ieu bagian tina ranggeuyan
Atikan Formal
di Indonésia

Atikan Budak Leutik
Taman Kanak-kanak
Raudatul Athfal
Madrasah Diniyah

Atikan dasar (Kelas 1-6)
Sakola Dasar
Madrasah Ibtidaiyah
Paket A

Atikan dasar (Kelas 7-9)
Sakola Menengah Pertama
Madrasah Tsanawiyah
Paket B

Atikan menengah (Kelas 10-12)
Umum:
Sakola Menengah Atas
Madrasah Aliyah
Paket C
 
Kajuruan:
Sakola Menengah Kajuruan
Madrasah Aliyah Kajuruan

Atikan luhur
Akademi
Politéknik
Sakola Luhur
Institut
Universitas


Paguron luhur nyaéta badan nu ngayakeun atikan luhur. Pamilon nu diatik di paguron luhur disebut mahasiswa, sedengkeun nu ngatikna disebut dosén.

Paguron luhur di Indonésia

édit

Di Indonésia, paguron luhur bisa mangrupa akademi, politéknik, sakola luhur, institut, sarta universitas. Paguron luhur bisa ngayakeun atikan akademik, atikan profési, sarta atikan kajuruan kalawan program atikan nu ngawengku undakan diploma (D1, D2, D3, D4), sarjana (S1), magister (S2), doktor (S3), sarta spésialis.

Universitas, institut, sarta sakola luhur anu mibanda program doktor mibanda hak mikeun gelar doktor kahormatan (doktor honoris causa) ka saban individu anu meujeuhna meunang pangajén patali jeung jasa-jasa anu luar ti biasa dina widang élmu pangaweruh, téknologi, kamasarakatan, kaagamaan, kabudayaan, atawa seni. Sebutan guru besar atawa profésor ngan dipaké salila jinisna aktif kénéh digawé salaku nu ngatik di paguron luhur.

Paguron luhur di Indonésia diatur ku Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonésia. Réktor paguron luhur nagri mangrupa pajabat ésélon di handapeun Menteri Pendidikan Nasional.

Sajaba ti éta ogé aya paguron luhur anu dikokolakeun ku Kementerian Nagara Republik Indonesia atawa Lembaga Pamaréntahan Non Departemén, anu umumna mangrupa paguron luhur kedinesan. Contona, Sekolah Tinggi Akuntansi Nagara dikokolakeun ku Departemen Keuangan Republik Indonesia.