Papanahan nyaéta hiji kagiatan ngagungkeun gondéwa pikeun melesatkeun jamparing. Loba bukti nu némbongkeun yén sajarah papanahan geus ti saprak 5.000 taun ka tukang nu mimitina mah dipaké pikeun moro sarta tuluy mekar minangka pakarang dina palagaan jeung deuih minangka olahraga nguji seukeutna mata. Jalma nu resep atawa mangrupa ahli dina widang manah disebutna pamanah.

Kompetisi papanahan.

Atlit papanahan Indonésia nu pernah dilélér pérak di Olimpiadeu nyaéta Nurfitriyana Saiman, Lilies Handayani jeung Kusuma Wardhani nu diaping ku atlit papanahan sénior Donald Pandiangan.


Sports and games.png