Dina élmu optik, prisma nyaéta pakakas anu dipaké pikeun mantulkeun cahaya atawa pikeun misahkeunana (dispérsi) kana warna spéktral (warna katumbiri), anu sacara talari (tradisional) dijieun dina wangun prisma kalayan dasar sagitilu.

Dispérsi cahya ku prisma.