Rancagé nuduhkeun kana sababaraha hal, di antarana: