Yayasan Kabudayaan Rancage téh salah sahiji lembaga nirlaba anu icikibung dina widang basa sareng sastra, pangpangna basa sareng sastra Sunda, Jawa, Bali sareng Lampung.[1] Anu naratasna nyaéta sastrawan Ajip Rosidi dina dasawarsa taun 1980-an katompernakeun.[1] Kagiatan ieu yayasan pangpangna mah ngaleler Hadiah Sastra Rancagé unggal taun ka pangarang sastra daerah sareng ka tokoh nu kagungan jasa makayakeun basa sareng sastra daerah di Tatar Sunda, Jawa, Bali sareng Lampung.[1] Lian ti ngaleler Hadiah Sastra Rancage, ka dieunakeun, ti mimiti taun 1993 ngaleler Hadiah Samsoedi deuih, ka pangarang buku bacaan barudak dina basa Sunda.[1] Tos ti beh ditu kénéh saleresna mah, Yayasan Kabudayaan Rancage gaduh maksad seja masihan panghargaan ka guru-guru basa Sunda. Utamina mah éta téh angen-angen Ajip Rosidi sareng Hassan Kartadjoemena,tapi nembe kalaksanakeun ti kawit taun 2008, dinamian Hadiah Hardjapamekas.[1] éta nami panghargaan téh dianggo ku lantaran, sateuacanna kantos janten angen-angen nu kagungan maksad.[1] Kalawan diwuwuh sareng dirojong ku kulawarga Hardjapamekas, ieu panghargaan Hadiah Hardjapamekas téh dipasrahkeun unggal taun ka guru basa Sunda anu kagungan prestasi sareng dedikasi anu kawilang nyongcolang, numutkeun pameunteun Dewan Juri Hadiah Hardjapamekas.[1] Yayasan Kabudayaan Rancage diadegkeun dumasar Akta Notaris Imas Fatimah,SH Nomer 136, tanggal 23 Maret 1993, diluyukeun kana UU No 28 Taun 2004 nganggo Akta No 55 tanggal 15 September 2006.[2]

Pangurus Yayasan Kabudayaan Rancage édit

  • Panaratas: Ajip Rosidi, Erry Riyana Hardjapamekas, H.R.Deddy Anggadiredja,SE,MBA, Hj. Patimah, Prof.Dr.H. Edi Suhardi Ekadjati, H.I.Martalogawa, Drs.H. Ahmad Mustopfa,SH, Hj.Nunun Nuki Aminten, Dr.H.Zainuddin Djafar,MA,Hj. Titi Surti Nastiti,MA, Dr.H. Uga Perceka, Titis Nitiswari, H. Muhammad Nundang Rundagi, H. Rangin Sembada, Ahmad Rivai.
  • Dewan Pembina: Ajip Rosidi (Ketua), Hassan S Kartadjoemena (Wakil Ketua)
  • Anggota Dewan Pembina: Drs. Hana Djumhana Bastaman, H. Nano.S, S.Kar,Hj. Patimah,Drs.H. Ahmad Mustofa,SH, Hj. Nunun Nuki Aminten.
  • Dewan Pengurus: Erry Riyana Hardjapamekas (Ketua) H. Achmad Darsana (Wakil Ketua),Ahmad Rivai (Sekretaris) Hj. Dr. Titi Surti Nastiti (Bendahara)
  • Anggota Dewan Pengurus: Hj. Aisyah Ganie, Dr.H. Zainuddin Djafar,MA, Dr.H. Uga Perceka, H. Muhammad Nundang Rundagi, H. Rangin Sembada, Dewi Delila Deigratia, Drs. Hawe Setiawan.
  • Dewan Pengawas: Farid Prawiranegara
  • Alamat Sekretariat: Rawabambu No 38, Pasar Minggu Jakarta 12520 Indonésia. Tlp (021) 7806029, Fax (021) 3909320.[2]


 Rujukan édit

  1. a b c d e f g Leaflet wawaran Pinunjul Hadiah Hardjapamekas 2008.Yayasan Kabudayaan Rancage.Jakarta 2008.kaca 2-3
  2. a b Buku panduan Hadiah Sastra Rancage 2010.Universitas Negeri Yogyakarta 29 Mei 2010.kaca 3