Sangray salah sahiji cara ngolah dahareun urang Sunda, ngagoréng teu maké minyak. Dahareun diasupkeun kana katél ditagogkeun luhureun hawu atawa kompor. Dikurah-koréh maké cocolék sangkan asakna rata. Anu biasa disangray nyaéta kakacangan saperti suuk, jaat, roay; asin teri, jeung lianna.


Nulis.jpg