sawala atawa diskusi nya éta ngabéla bebeneran dina kumpulan, parebut paham,tukeur pikiran, basa walandana debat[1]. Débat nya éta perkara anu diparéntahkeun ku syariat pikeun nétélakeun anu haq(bener) jeung ngabatalkeun anu batil(salah)[2].Luyu jeung dawuhan Allah SWT[2]:
اُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
Serulah (manusia) pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik serta bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. (QS an-Nahl [15]: 125)[2].
Debat (al-jadal/al-jidâl) identik jeung dialog/diskusi (at-tahâwur). Allah SWT ngadawuh[2]:
قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا
Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Allah mendengar soal jawab antara kalian berdua (QS al-Mujadalah [58]: 1)[2].
Dina ayat ieu Allah SWT nyebut débat ku istilah tahâwur', anu hartina diskusi/dialog[2]. Debat nya éta nepikeun hujah atawa anu dianggap salaku hujah ku dua pihak anu miboga bébédaan sawangan[2]. Tujuanana nya éta jang ngabéla sawanganna atawa mazhabna, ngabatalkeun hujah lawanna, sarta ngarahkeun kana sawangan anu bener jeung merenah numutkeun pamadeganana[2].

ReferensiÉdit

  1. Danadibrata,R.A.2006.Kamus Basa Sunda.Bandung:Kiblat Kaca 616
  2. a b c d e f g h Definisi Debat(diakses 22 Oktober 2011)