1. Sigma (aksara kapital Σ, aksara leutik σ, pilihan ς) nyaéta aksara Yunani. Tempo Sigma (aksara).
  2. Aksara kapital Σ dipaké pikeun lambang operator ngajumlah nu ngahasilkeun dérét na matematik.
  3. Aksara kapital Σ dipaké pikeun lambang alfabét husus hiji basa, or of some other object dependent on an alphabet; expressed in mathematical terms, eg "the language defined by alphabet Σ={a,b,c} and the rules ..."
  4. Aksara leutik σ dipaké pikeun lambang simpangan baku populasi na statistik.
  5. The lower-case letter σ is used as a symbol for the divisor function in number théory.
  6. Aksara leutik σ dipaké pikeun lambang konstanta Stefan-Boltzmann dina radiasi fisika.