Sino-Basa Jepang ngarujuk kana bagéan kosa kata Basa Jepang nu aslina tina Basa Cina atawa dijieun tina unsur injeuman Basa Cina. Sababaraha sacara gramatikal atawa pola kecap bisa diasupkeun kana Sino-Basa Jepang. Kosa kata Sino-Basa Jepang dikumpulkeun dina kango (漢語), hartina 'kecap Basa Cina'. Kango salah sahiji tina tilu kategori nu aya dina bagéan kosakata Basa Jepang. Nu séjénna nyaéta kosa kata asli Basa Jepang (大和言葉 yamato-kotoba atawa 和語 wago) sarta injeuman tina basa Kulon (gairaigo). Kurang leuwih 60% Basa Jepang modérn nyaéta kango, hartina kosakata Basa Cina asli gedé pangaruhna dina Basa Jepang, malah leuwih ti Basa Latin dina Basa Inggris.

Kasang tukang

édit

Kosa kata Basa Cina gedé pangaruhna kana Basa Jepang, sabagéan ku sabab mangsa mimiti kontak, Basa Jepang teu mibanda sistim tulisan sorangan. Tulisan Basa Jepang mimiti nu dipaké di Jepang mangrupa literatur Basa Cina, nu disebut kanbun dina konteks ieu. Pamakéan kanbun diperlukeun kacida jeung unggal literatur Basa Jepang keur dituliskeun dina Basa Cina. Sabajan kitu, ngan saeutik urang Jepang nu bisa ngobrol maké Basa Cina. Keur gantina, ucapan Basa Cina dideukeutan; kosa kata ieu dasar tina kompen Sino-Basa Jepang dina Basa Jepang.

Sino-Basa Jepang jeung On'yomi

édit

Watesan kango ilahar diidentifikasi ku on'yomi (音読み, "sora maca"), hiji sistim ngucapkeun karakter Cina ku cara ngadeukeutkeun kana Basa Cina asli. On'yomi disebut ogé 'maca Sino-Basa Jepang', sarta lawanna kun'yomi (訓読み, "maca harti") nu maké karakter Cina ogé sarta dibaca dumasar kana kosa kata Basa Jepang asli.

Tabel pakait

édit

Catetan:

Asal:

Place Phonation
Voiceless Voiced
Unaspirated Aspirated Obstruent Sonorant
Labial MC 幫・非
[p] · [f]
滂・敷
[pʰ] · [fʰ]
並・奉
[b] · [v]
明・微
[m] · [ɱ]
Go [p][ɸ][h] [b] [m]
Kan [p][ɸ][h] [b] (some [m])
Coronal MC 端・知
[t] · [ȶ]
透・徹
[tʰ] · [ȶʰ]
定・澄
[d] · [ȡ]
泥・娘
[n] · [ȵ]
Go [t] [d] [n]
Kan [t] [d] (some [n])
Lateral MC
[l]
Go [ɺ]
Kan [ɺ]
Sibilant MC 精・照
[ts] · [ʨ]
清・穿
[tsʰ] · [ʨʰ]
従・牀
[dz] · [ʥ]
心・審
[s] · [ɕ]
邪・禅
[z] · [ʑ]
Go [s] [z]
Kan [s]
MC
[ȵʑ]
Go [n]
Kan [z]
Velar MC
[k]

[kʰ]

[g]

[ŋ]
Go [k] [g]
Kan [k] [g]
MC
ø

[j]
On ø or [j] or [w] [j] or [w]
Kan ø or [j] or [w] [j] or [w]
MC
[x]

[ɣ]
Go [k] [g] or [w]
Kan [k] [k]

Ahir:

  • [m][mu][ɴ]
  • [n][ɴ]
  • [ŋ][i] or [u], [ɴ] in Tō-on
  • [p][pu][ɸu][u], [Q] ([aɸu][o:], [iɸu][ju:], [uɸu][u:], [eɸu][jo:], [oɸu][o:])
  • [k][ku], [ki], [Q]
  • [t][tsu], [tʃi], [Q]

Tempo oge

édit