Sripanggung nyaéta novél anu ditulis dina basa Sunda ku Tjaraka. Ieu buku novél téh dipedalkeun munggaran taun 2002 ku penerbit Girimukti Pasaka.

Sripanggung  
PanulisTjaraka
NagaraIndonesia
BasaBasa Sunda
Rupanovél
Nu medalkeunGirimukti Pasaka
Kaping dimedalkeun2002


Nulis.jpg