Ucing ucingan nyaéta kaulinan lulumpatan jeung nyingcétan lantaran diudag jeung rék ditoél ku nu jadi ucing.

PalaturanÉdit

Ucing-ucingan biasana dipaenkeun ku leuwih ti 2 urang. paraturananan dimimitian ku undian/hompimpah pikeun nangtukaeun saha ucingna. budak anu kabagen jadi ucing kudu ngudag babaturanana sangkan beunang katoel/katepak. aya dua paraturan nyaéta mun geus beunang katoel ku ucing, otomatis jadi ucing jeung budak nu jadi ucing saméméhna bisa bébas tina tugas jadi ucing.

Paraturan séjénna, mun pareng beunang katepak ku ucing, nu katepak éta otomatis jadi babaturan ucing, jeung nu ucing memehna tetap jadi ucing tepi ka kabéh anu miluan ucing-ucingan bisa katewak. mun geus katewak, biasana balikan deui tina hompimpah.