Uji-F nyaéta tés/uji statistik nu mana tes statistik mibanda sebaran-F lamun null hipotesis bener. Variasi hipotesis nu gedé dina aplikasi statistik dites maké uji-F. di antarana:

  • Hipotesis kelipatan méan sebaran normal , sakabéhna mibanda simpangan baku nu sarua. Test hipotesis diharepkeun leuwih hadé dipikanyaho ku maké méan dina uji-F, sarta masalah sederhana dina analisa varian.
  • Hipotesa tina simpangan baku dua sebaran normal sarua sarta saterusna dibandingkeun.


Nulis.jpg