Uka Candrasasmita (éjahan heubeul Uka Tjandrasasmita, lahir di Kuningan, 8 Oktober 1930), ahli arkéologi Islam di Indonésia.

AtikanÉdit

  • Taman Siswa, Cirebon (1946-1948)
  • Taman Dewasa, Cirebon (1949, kaselang ku jadi Tentara Pelajar salila sataun sanggeus lulus ti Taman Siswa)
  • SLTA Yayasan Memajukan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (YMIK), Jakarta (lulus taun 1952)
  • Jurusan Purbakala dan Sejarah Kuno, Fakultas Sastra, UI (lulus taun 1960)

PadamelanÉdit

  • Ajun Komisaris, Dinas Purbakala Departemén P & K
  • Asistén Ahli, Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional
  • Diréktur, Diréktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (1979-1990)

Lian ti kalungguhan-kalungguhan éta, ti jaman kuliah Uka geus mitambeyan nété pangabisana salaku guru, ti mimiti SD, SLTP, SLTA, nepi ka paguron luhur. Kiwari anjeunna kacatet salaku dosen tetap di Fakultas Sastra, Universitas Pakuan, Bogor.