Nu nulis jeung nu ngédit Wikipédia sok remen nyieun prosa anu éndah, tapi sakapeung ogé tulisan anu ngacapruk (nonsense). Tulisan nu ngacapruk téh bisa dikatégorikeun jadi dua:

 1. Tulisan atawa karakter acak anu teu puguh saeutik-eutik acan. Contona nyaéta "afojkkjakljsf;kkf", anu dijieun ku cara padu mencétan tombol-tombol dina kibot (keyboard) komputer.
 2. Eusi tulisan nu katempona mah siga nu enya, singhoréng téh bener-bener ngacapruk jeung matak ngahuleung kanu macana nepi ka teu bisa dipikaharti ku akal.

Nu teu kaasup kana tulisan ngacapruk édit

Jinis-jinis tulisan ieu, cacakan teu meunang, teu kaasup kana tulisan ngacapruk.

 • Eusi atawa hasil karya anu mibanda hak cipta (boh ngacapruk atawa henteu)
 • Tulisan nu teu rapih
 • Rojongan partisan, atawa opini anu dikelemengkeun jadi fakta
 • Dogma agama
 • Bahan anu teu kompetén atawa can asak
 • Pisawalaeun atawa pidebateun
 • Koméntar goréng
 • Vandalismeu (tempo kumaha carana ngeureunkeun vandalismeu)
 • Téks anu ditarjamahkeun ku jelema anu basa indungna lain basa Sunda
 • Warta nu wadul (hoax)
 • Carita fiksi (karakter, jalan carita, jsb., anu ngan narik nu resepna wungkul)
 • Fitnah, poyokeun, atawa ngagogoréng ngaran
 • Artikel ngeunaan diri sorangan (tempo: Wikipedia:Vanitas)

Kumaha cara ngeureunkeunna édit

Ieu mangrupa sababaraha cara pikeun ngeureunkeun tulisan ngacapruk. Pék gunakeun adeuh Anjeun pikeun nangtukeun mana nu pangbenerna:

 1. Ganti ku kalimah nu leuwih hadé
 2. Pindahkeun ka kaca Banyolan goréng jeung caprukan séjénna anu geus dipupus.
 3. Pindahkeun ka kaca sawala éta artikel.
 4. Pindahkeun ke kaca sawala pamaké.
 5. Piceun sawaréh mun aya kénéh bagian séjén anu eusina rada leuheung.

Lamun aya batur nu ngabantah, ku sabab manéhna nganggap yén eusi tulisan éta téh lain hiji hal anu picaprukeun, pék usahakeun sangkan sawala heula nepi ka jadi konsénsus. Komo mun nu ngabantahna ngomong yén manéhna bisa balikan deui nulisna jadi hiji hal anu aya maknana, pék béréan waktu pikeun éta jelema.

Lamun hiji artikel kabéhna mangrupa tulisan ngacapruk, pék paké adeuh anu asak saméméh Anjeun:

 1. ngasupkeun kana artikel nu pantes dipupus ku cara nambahkeun {{Pupus|kpc=u1}} dina éta artikel.
 2. langsung mupus éta artikel (ngan bisa dilakukeun ku Kuncén).

Citakan:Kawijakan jeung palanggeran Wikipédia