Basa Madura nyaéta basa wewengkon anu aya di Indonésia. Panyaturna aya di 3 propinsi nyaéta propinsi Jawa Wétan, Bali, Nusa Tenggara Kulon, nu sumebar di 13 kabupaten/kota.

Basa Madura
Basa Madura
Dipaké di Indonésia
Wewengkon Jawa jeung Bali, Nusa Tenggara Kulon
Jumlah panyatur
Rungkun basa
  • Basa Madura
Kode-kode basa
ISO 639-1 -
ISO 639-2 -
ISO 639-3

Citakan:Basa wewengkon di Indonésia