Bismillah atawa basmalah (bahasa Arab: بسملة) nyaéta bacaan bubuka Bismillah (بسم الله, "Kalawan nyebat jenengan Alloh"), lengkepna mah bismi-llāhi ar-raḥmāni ar-raḥīmi. Ieu kalimah tangara di unggal awalan Surat dina Al-Qur'an, iwal Surat At-Taubah. Ogé dibacaken ku umat Muslim dina unggal ngalaksanakeun solat, ogé dina ngamimitian lalampahan maneuh unggal poéna, jeung biasana mah dipaké minangka bubuka kalimah (muqodimah) dina konstitusi atawa piagam di nagara-nagara Islam.

Bacaan Bismillah

Kalimah Bismillah ogé pernah ditulis di zaman Nabi Sulaéman pikeun Ratu Bilqis luyu jeung pedaranna dina Al Qur'an nyaéta surat An-Naml ayat 30.

بسم الله الرحمن الرحيم
bismi-llāhi ar-raḥmāni ar-raḥīmi
"Kalayan nyebat jenengan Alloh anu Maha Welas tur Maha Asih"

Ieu bacaan disebut Tasmiyah jeung pikeun urang Islam mah dianjurkeun pisan macakeunana dina mitembeyan unggal lalampahanna. Sangkan naon baé nu dipilampah téh diniatkeun pikeun Alloh sarta mugi-mugi meunang restu pikeun lalampahanna éta. Maca Bismillah diparéntahkeun dina unggal-unggal ngamimitian migawé kahadéan, hartina di sagala perkara anu di anggap penting nurutkeun ageman. Penting di dieu (dina élmu fiqih) nyaéta lain haram dzatiy (inti), lain makruh dzatiy sarta ogé lain ti perkara anu hina.

Hukum édit

Kacindekanana yén hukum maca Bismillah kabagi lima bagéan, nyaéta:

Wajib édit

Sakumaha hukum maca Bismillah waktu ngadegkeun solat, nurutkeun madhab Imam Syafe'i.

Sunnah édit

Hukum maca Bismillah kabagi dua bagian, kahiji sunnah aén, nyaéta sakumaha waktu rék ngalaksanakeun wudlu atawa mandi gedé. Kadua sunnah kifayah, nyaéta dina waktu dahar babarengan, waktu sapatemon pasangan salaki pamajikan, dina maca Bismillah cukup salah saurang ti maranéhanana.

Haram édit

Hukum maca Bismillah haram nyaéta dina pagawéan anu hakékatna memang haram, kawas zinah. Tapi lamun dina pagawéan anu haram ‘Aridli mangka maca Bismillah henteu haram, kawas waktu rék wudlu ku cai anu meunang maok.

Makruh édit

Hukum maca Bismillah makruh nyaéta dina pagawéan anu hakékatna mémang makruh, kawas nempo kana rarangan antara salaki sarta pamajikan. Tapi ari dina pagawéan anu makruh ‘Aridli mangka maca Bismillah henteu makruh, kawas waktu rék ngadahar bawang bodas alatan bisa ngabalukarkeun ambeu anu bau.

Mubah (wenang) édit

Hukum maca Bismillah wenang nyaéta dina pagawéan anu henteu ngabogaan peunteun dipihurmat, kawas mindahkeun barang ka tempat lian.

Tutumbu luar édit