Ikon drama mangrupa topéng

Drama téh salah sahiji wangun kasenian anu ngebréhkeun bubudén jalma ku tingkah laku, ucap réngkak, tata peta anu bobodoan. Drama sok dipaénkeun di panggung. Drama ku M.A Salmun digolongkeun kana Kasenian Mindocipta (herschepping), maksudna léngkah kadua sanggeus ayana naskah drama.

Di Sunda mah drama dina lingkungan kasusasteraan téh kawilang barang anyar. Nu mimiti naratasna téh dina wangun gending karesmén, meunang nyusun: R.Machyar Anggakusumadinata, R. Memed Sastrahadiprawira, M.A. Salmun, R. Djajaatmadja, jeung D. Suriasaputra.

Conto-conto nu kawengku seni drama (théater) di Sunda di antarana:

  1. Gending Karesmén
  2. Sandiwara
  3. Longsér
  4. Langenswara, jsté

RujukanÉdit

  • Salmun, M.A. 1963. Kandaga Kasusastan (Citakan ka-II), Bandung: GANACO.manéhna asalna ti bandung