Ganjar Kurnia (dibabarkeun di Bandung, 3 Januari 1956), guru besar sosiologi pertanian Unpad, kiwari jadi réktor di almamaterna. Saméméhna, ti taun 2004 anjeunna jadi Ataseu Atikan jeung Kabudayaan di KBRI Prancis di Paris.

Prof. Ganjar Kurnia dina acara pangukuhan réktor anyar UI

Di sagigireun kagiatanana salaku akademisi, anjeunna ogé aktif dina widang kasenian, utamana kasenian Sunda. Nalika anyaran kénéh jadi dosén Unpad, anjeunna ngadegkeun Lingkung Seni Sunda anu ngawadahan kagiatan warga Unpad dina kasenian Sunda.

Dina mangsa awal karirna salaku réktor, ping 27 Agustus 2007 anjeunna ngayakeun pintonan angklung anu dimaénkeun ku sapuluh rébu urang sivitas akademika (utamana mahasiswa anyar) Unpad. Pintonan anu dipingpin ku Sam Udjo jeung Ika Widia ti Saung Angklung Mang Udjo dicatet dina rékor Muri.

Sumber rujukan

édit

Tumbu kaluar

édit