Golodog nyaéta bagéan tina imah anu perenahna aya di hareupeun panto ka rohangan tepas jeung tengah imah.[1][2] Golodog ilaharna dijieun tina tangkal awi (beunang meulah atawa awi golondongan) bisa ogé tina papan kai.[3] Golodog disebut ogé babancik atawa papanggé.[4][5]

Budak keur diuk dina golodog lalajo anu maraén angklung

Pedaran

édit

Golodog wangunna kawas bangku, aya ogé golodog anu maké undakan (panécéan) lobana undakan henteu leuwih ti tilu undak.[3] Utamana imah-imah anu mibanda kolong jangkung.[6] Golodog méh sarupa jeung panécéan imah étnik urang Batawi.[7]Di Batawi mah disebutna balak suji bahana dijieun tina papan kai.[7] Balak hartina cilaka sedengkeun suji hartina pangiuhan jadi balak suji téh bisa di hartikeun tempat ngiuhan jeung nolak bala (cilaka).[7] Dina wangun imah adat Sunda, umpama ditempo ku cara horisontal tina lantéy imah, bagéan imah bisa disebutkeun: tepas, sosoro tuluy pang hareupna golodog.[8]

Kagunaan

édit
 1. Kagunaan golodog téh utamana pikeun meresihkeun suku saméméh nincak ka jero imah.[3]
 2. Golodog téh pikeun panécéan naék ka imah ku lantaran imah baheula mah wanguna panggung anu di handapna disebut kolong atawa paranjé paranti neundeun pakakas jeung ingon-ingon.[3]
 3. Golodog ogé mangrupa tempat pikeun ngawangkong jeung tatangga mangsa geus rinéh, bisa ogé tempat ulin budak, panundaan hasil tatanén (samentara), malahan dipaké tempat ngadaweung, jeung réa-réa deui.[9]
 4. Bisa ogé tempat migawé pagawéan anu henteu pati penting (nyiaran kutu, milihan sérah, mereskeun paré, jeung sajabana).[10]

Dicutat tina

édit
 1. Antropologi, Jurusan (1995). Antropologi Indonesia, Volume 18. Jakarta: Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. p. 69. 
 2. Anwar, Hendi (2013). Rumah Etnik Sunda. Universitas Michigan: Griya Kreasi. p. 8. ISBN 9789796612116.  Disungsi24 Desémber 2020
 3. a b c d Rachmadiena, Nadia Siti (1995). Suku Bangsa Dunia dan Kebudayaannya. Jakarta: Niaga Swadaya. p. 69. ISBN 978-979-788-379-9. 
 4. Arbi, Yunus (1995). Penyajian koleksi tata pameran tetap Museum Negeri Propinsi Jawa Barat Sri Baduga. Jakarta, the University of Michigan: Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Jawa Barat. p. 13. Diakses tanggal (disungsi – 21 Péb 2021). 
 5. Jawa Barat (Indonesia)., Jawa Barat (Indonesia). Balai Pengembangan Kemitraan dan Pelatihan Tenaga Kepariwisataan (2008). Sejarah Kampung Naga: suatu kajian antropologi budaya. University of California, Berkeley: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat, Balai Pengembangan Kemitraan dan Pelatihan Tenaga Kepariwisataan. p. 44. Diakses tanggal (disungsi – 21 Péb 2021). 
 6. Suhamihardja, A. Suhandi; Sri Saadah Herutomo, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (Indonesia) (1991). Pengendalian sosial tradisional di daerah Jawa Barat. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya. p. 42. 
 7. a b c Swadarma PENGARANG, Doni (2013). Rumah Etnik Betawi. Jakarta: GRIYA KREASI. ISBN 978-979-661-212-3. 
 8. Permana, Permana (2006). Tata ruang masyarakat Baduy. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. p. 68. 
 9. Padma, Adry (2001). Kampung Naga: permukiman warisan karuhun. Jakarta: Architecture & Communication. p. 22. 
 10. Padma, Adry (2001). The Naga Village: A Heritage from the Ancestors. Jakarta: Foris by Architecture & Communication. p. 22. 

Daftar Pustaka

édit