Béda révisi "Sastra Sunda"

3.252 bita dipupus ,  7 tahun yang lalu
taya kamandang éditan
'''Sastra Sunda''' nyaéta karya kesusastraan dina [[basa Sunda]] atawa ti wewengkon kabudayaan suku bangsa Sunda atawa di mana maranéhanana mikeun pangaruh anu luhung.
 
C.==Kamekaran Sastra Sunda==
 
Sastra Sunda adalah karya kesusastraan dalam bahasa Sunda atau dari daerah kebudayaan suku bangsa Sunda atau di mana mereka memberikan pengaruh besar. Seni sastra Sunda berkembang cukup pesat dari waktu ke waktu baik jenis karyanya maupun sastrawannya. Karya sastra Sunda dapat dibagi ke dalam dua kelompok antara lain adalah :
a. Pantun
Pantun yaitu sastra lisan yang berbentuk prosa lirik, pada umumnya menceritakan tokoh kerajaan Pajajaran yang melakukan pengembaraan dalam mencapai cita-citanya. Contohnya cerita pantun Ciung Wanara, Lutung Kasarung, Mundinglaya Di Kusumah. Kini cerita pantun sudah banyak yang telah dibukukan.
b. Wawacan
Karya sastra yang terikat, dibentuk dari pupuh, ceritanya panjang, fiksi, dan menceritakan kejayaan seseorang, contoh : wawacan Panji Wulung, Angling Darma, Babad Sumedang, wawacan Purnama Alam. Ada 17 pupuh yang terdapat dalam karya sastra Sunda, yaitu Asmarandana, Kinanti, Sinom, Dangdanggula, Durma, Pangkur, Jurudemung, Gurisa, Magatru, Maskumambang, Pucung, Mijil, Balakbak, Lambang, Ladrang, Gambuh, Wirangrong.
Masing-masing pupuh mempunyai sifat dan fungsi masing-masing dalam menggambarkan suasana cerita. Membaca wawacan biasanya ditembangkan sesuai lagu pupuh yang digunakan.
c. Guguritan
Karya sastra terikat yang dibentuk dari pupuh, ceritanya pendek, menceritakan keindahan alam, perasaan hati dan nasihat. Membacakan guguritan ditembangkan sesuai lagu pupuhnya. Contoh guguritan : Dangdanggula Laut Kidul, Asmarandana Lahir Batin, Wulang Krama , Wulang Guru dan lain-lain.
 
 
d. Pupujian
Karangan terikat atau puisi berisikan pelajaran keagamaan, mengagungkan Allah, solawat kepada nabi dan do’a. Bentuk pupujian biasanya terdiri dari beberapa bait, setiap baitnya 4 baris dan berirama, cara membacanya dilantunkan/dilagukan, melantunkan pupujian biasanya di mesjid/madrasah. Contoh pupujian yang berisikan pujian terhadap keagungan Allah:
He Dat anu Kuat
He dat anu leuwih kuat
anu gagah anu perkosa
mugia Gusti ngajaga
ti jalma nu dolim dosa
He Alloh anu ngqamankeun
Ka abdi tina kasieun
Mugi Gusti nyalametkeun
Ka abdi tina kasieun
(Panyungsi sastra hal. 138)
e. Paparikan
Karya sastra yang terikat terdiri dari 4 baris, setiap baris terdiri dari 8 suku kata (engang, dalam bahasa Sunda), 2 baris pertama merupakan sindiran/sampiran dan 2 baris berikutnya merupakan isinya, paparikan biasanya dikawihkan.
Contoh paparikan :
Batur mah dibaju hideung
Kuring mah dikabaya bae
Batur mah dipikatineung
Kuring mah sangsara bae
f. Wawangsalan
Karya sastra yang terikat terdiri dari 2 baris, baris pertama sampiran dan baris kedua isi. Uniknya dari paparikan ini adalah baris pertama dan kedua merupakan tebakan yang diulang atau wangsal.
Contoh wawangsalan yang wangsalnya atau isi tebakannya adalah hayam
Teu beunang dirangkong kolong
Teu beunang dipikahayang
g. Sajak
Karya sastra yang terikat terdiri dari beberapa bait, tiap bait jumlah baris dan jumlah suku kata tiap baris tidak tetap. Isi dari sajak biasanya mengungkapkan keindahan alam, keagungan Alloh, harapan, kebahagiaan dan kesedihan perasaan seseorang. Contoh sajak yang mengungkapkan harapan dan keindahan alam
 
==Daptar Karya Sastra Sunda Petingan==
* [[Novel]]
* [[Novelet]]
* [[caritaCarita babad]]
 
==Tumbu Luar==
7.276

éditan