Kuda rénggong atawa kuda dépok nyaéta salah sahiji jenis kasenian helaran anu aya di Kabupatén Sumedang, Majalengka sarta Karawang.

Kuda rénggong.

PintonanÉdit

Cara midangkeunnana nyaéta, hiji kuda atawa leuwih dihias warna-warni, budak sunat ditaékkeun ka luhur tonggong kuda, budak sunat dihias kawas Raja atawa Satria, bisa ogé nurun pakéan para Dalem baheula, maké bendo, takwa jeung maké lawon sarta selop.

Di hareupeun rombongan Kuda Renggong aya saurang Pelatuk, nyaéta salah saurang pamaén Kuda Renggong, anu metak minangka panunjuk jalan sarta pupuhu koordinator iring-iringan kasebut.

Tatabeuhanana mangrupa kendang badag, goong, tarompet, genjring atawa terbang gedé atawa dulag, malahan sok dibarengan ku sinden sarta nu ngaribing, lalaki jeung awéwé. Arak-arakan biasana leumpang nurutkeun arah anu geus ditangtukeun saméméhna.

Kuda Renggong dimidangkeu kawas nu ngibing, alatan geus kalatih sarta biasa ngadéngé tatabeuhan. Gerakanana sawirahma jeung sora anu dimaénkeun. Lamun wirahmana laun, Kuda Renggong baris ngagerakeun awakna kalawan laun ogé, kitu ogé lamun wirahmana gancang Kuda Renggong baris ngagerakeun awakna kalawan gancang ogé

Gerakanana sajaba gerakan suku kuda anu ejrag-ejragan, hulu kuda ogé milu ungut-unggutan. Di hareupeun atawa di sisieun Kuda Renggong aya sawatara urang nu ngibing, boh ti rombongan Kuda Renggongna sorangan boh ti para panongton atawa baraya anu boga hajatan. Maranéhanana galumbira milu joged atawa ngibing sabisa-bisa, sarta hal ieu pisan anu nambahan ramena pintonan Kuda Renggong.

Miara kudaÉdit

Cenah miara kuda pikeun Kuda Renggong pohara diutamakeunnana. Sajaba dibéré baranghakan jukut, ongok ogé dibéré madu, susu, sarta endog. Surai-na ogé dipulasara sahadé-hadéna, diuntun maké pita sarta dipasangan perhiasan anu cerah kalawan warna-warni anu éndah.***

Tumbu luarÉdit

SumberÉdit