Modulasi pita sisi vestigial

Modulasi pita sisi sésa atawa vestigial-sideband (VSB) mangrupa kompromi antara modulasi SSB jeung modulasi DSB. Dina cara modulasi ieu, hiji pita sisi diliwatkeun ampir salengkepna sedengkeun pita sisi hijina deui disésakeun sawaréh. Bandwidth nu ilahar diperlukeun pikeun mancarkeun sinyal VSB kira kira 1,25 kali bandwidth sinyal SSB. Modulasi VSB dipaké pikeun mancarkeun sinyal vidéo dina siaran televisi komérsial.

Ngabangkitkeun sinyal VSBÉdit

Sinyal VSB bisa dibangkitkeun ku cara ngaliwatkeun sinyal DSB kana filter anu ngahasilkeun bentuk pita sisi (atawa filter VSB) saperti gambar di handap ieu:

 

Dina gambar di luhur, dianggap yén pita sisi handap dirobah bentukna jadi VSB.

Dumasar kana gambar kasebut:

XDSB( ) =   ....... (1)

sarta:

XVSB( ) =   .......(2)

Demodulasi sinyal VSBÉdit

Pikeun sinyal VSB, sinyal informasi m(t) bisa katimu deui ku cara demodulasi sinkron atawa kohéren saperti dina gambar di handap.

 

Katempo yén d(t) = xVSB(t)  boga transformasi Fourier:

 [XVSB  + XVSB  ....... (3)

Ku cara ngasupkeun persamaan (2) kana persamaan (3), mangka dihasilkeun:

  .......(4)

Ku cara nindes spéktrum dina   jeung   maké LPF, urang baris meunangkeun y(t) ti demodulator VSB sinkron jeung transformasi Fourierna:

  .......(5)

Pikeun detéksi tanpa distorsi, urang baris meunangkeun:

  .......(6)

di mana k mangrupakan hiji konstanta.

Jadi pikuen demodulasi tanpa distorsi:

  pikeun   ...... (7)

di mana   mangrupa frékuénsi maksimum m(t)

Lamun  , persamaan (7) jadi:

  ....... (8)

anu némbongkeun yén   bakal boga antisimétri di sabudeureun frékuénsi pamawa saperti dina gambar di handap.

 

Gambar di luhur mintonkeun yén aya dua wangun   anu mungkin bisa nedunan persamaan (8)

Gambar (a) mintonkeun karakteristik filter VSB anu mertahankeun pita sisi handap atawa lower sideband (LSB) sedengkeun gambar (b) mintonkeun karakteristik filter VSB anu mertahankeun pita sisi luhur atawa upper sideband (USB).

Hasil pamustungan tina demudolator VSB nyaéta sinyal y(t) anu sarupa jeung sinyal informasi m(t) (anu jadi asupan pikeun modulator VSB).

 

Tempo ogéÉdit

RujukanÉdit

  1. Hsu, Hwei P., Schaum's Outline of Théory and Problems of Analog and Digital Communications, McGraw Hill, 1993