Ieu mangrupa kumpulan proyék anu keur dipigawé ku kuring. Utamana pikeun ngarapihkeun kaca-kaca pitulung dina WBS. Ieu kaca dijieun dumasar nu aya dina kaca pitulung Wikipedia Bahasa Indonesia tapi tangtu baé diluyukeun jeung kaayaan dina WBS. Ieu di handap ditataan kaca anu dipikabutuh pikeun ngalengkepan kaca pitulung dina Wikipedia Basa Sunda. Upama aya nu rék mantuan ngalengkepan, tangtu dihaturan pisan.

Kaca Utama PitulungÉdit

Pitulung:Eusi/Sungsi

Ngamimitian makéÉdit

Citakan:Pitulung:Eusi/Ngamimitian make
Artikel anu kudu aya dina ieu kaca:

Kawijakan jeung tetekonÉdit

Citakan: Pitulung:Eusi/Kawijakan_jeung_tetekon
Kaca anu perlu aya:

Narjamahkeun ID-SUÉdit

Kategori:Artikel_perlu_ditarjamahkeun_tina_basa_Indonesia

Palanggeran éjahan basa SundaÉdit

Wikipedia:Palanggeran_éjahan_basa_Sunda