Kuring basa keur KKN di Panjalu, Ciamis

Thaifur Abu Yazid, ngaran lengkepna mah, nénéhna aya sababaraha hiji. Di sabudeureun imah mah sok disebut Ipung baé, malah mah salila nyuprih élmu di sakola (ti SD-kuliah) ngaran éta nu sok dipaké. Ngarumasakeun, da ngaran sim kuring téh kawilang ahéng. béda jeung di sakola tempat kuring diajar ngajar ayeuna, sok disebut Yazid. Éta mah kumaha raosna waé, sim kuring pribadi mah narimakeun waé, salila lain landian nu anéh mah.

Kawit ti Sukabumi, kiwari nganjrek di Sukabumi deui, sabada opat taun nyuprih élmu di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.