Yusup Ramdani
Tukang mencétan kibot
Disiksik dikunyit-kunyit, dicacag diwalang-walang
Yusup Ramdani

Ngeunaan kuring

Lalampahan kieu téh beurat jasa.

Keur dikeureuyeuh

Tepungan kuring