Hatur Uninga!
Uchup19bot mah migawéna bulak-balik kikituan waé, sakapeung mah matak pikaboseneun. Ku kituna, ulah nulis talatah atawa koméntar kadieu, da kapiran moal aya nu malesan.
Saupamana aya kedalan nu baris ditepikeun mah mangga tepikeun kadieu.
Nuhun!