Prang-pring nyaéta kawih kaulinan anu dipaké ku barudak bari dariuk ngajajar, atawa ngariung bari nyanghunyar.[1] Bari ngawih ditepakan, budak nu katepak panungtung kudu mintelkeun sukuna jadi émok.[1] Biasana ngawih ieu prang-pring téh sok di téras imah bari ngadagoan hujan raat, atawa ngadagoan kadaharan anu keur dipasak ku indung salah saurang budak nu boga imah éta[1] Rakitana kieu :

Barudak keur ulin prang-pring

Prang-pring-prung
Sabuluh buluh gading
Saunda unda perang
Nya perang di pangadegan
Turuné puyuh
Hayam jago babaranten
Dikencréng-kencréng kucubung
Kucubung kuruwak dugel
Mana dugel ka si muntel
Telur jalu kembang kuménggér géyél[1][2]


Arjuna Wayang.jpg


ReferensiÉdit

  1. a b c d Hidayat, Rachmat Taufiq, spk.2005.Peperenian Urang Sunda.Bandung:Kiblat
  2. Kawih kaulinan barudak(diakses tanggal 03 Mei 2011)