Rumah Bubungan Tinggi


Rumah Bubungan Tinggi di Désa Telok Selong.

Rumah Bubungan Tinggi nyaéta salah sahiji imah tradisional sélér Banjar (imah Banjar) di Kalimantan Selatan, anu mangrupa ikonnya imah Banjar lantaran jinis imah ieu anu kasohor jadi maskot imah adat has provinsi Kalimantan Selatan.[1]

Ciri-CiriEdit

Numutkeun Tim Depdikbud Kalimantan Selatan, ciri-cirina nyaéta :

  1. Hateup Sindang Langit euweuh plafon.[1]
  2. Tanggana osok ganjil.[1]
  3. Pamedangan dibéré Lapangan sakulilingna kalayan Kandang Rasi nu ukiran.[1]

Tata ruang dan kelengkapanEdit

Tata ruang Rumah tradisional Bubungan Tinggi kabagi tilu jinis rohangan nyaéta adanya tiga rohangan nu kabuka, satengah kabuka jeung rohangan di jero.[2] Rohangan nu kabuka ngawengku pakakas atawa serambi, anu diwincik deui jadi surambi muka jeung surambi sambutan.[2] Rohangan satengah muka dibéré pager rasi anu disebutna Lapangan Pamedangan.[2] Sedengkeun rohangan jero kabagi jadi Pacira jeung Panurunan, Paluaran , Paledangan anu ngawengku yang tina Palidangan Dalam, Anjung Kanan jeung Anjung Kiwa, sarta Panampik Padu.[2]

UkuranEdit

Ngeunaan ukuran jangkung, lébar jeung panjang unggal imah adat Banjar ilaharna béda-béda.[2] Ieu gumantung kana ukuran depa atawa jengkal.[2] Ukuran depa atawa jeung kal kasebut gumantung kana lengeun nu moga imah, ieu nu jadi kasang tukang unggal mah béda-béda.[2] Aya kapercayaan anu ngébréhkeun yén itungan anu ganjil, lain ngan ukuran panjang jeung lébar, tapi nepi ka jumlah hiasan tangga, jrrd.[2] Lamun diukur, panjang wangunan induk imah adat Banjar ilaharna 31 méter sedengkeun lébar wangunan induk 7 méter jeung lébar anjung masing-masingna 5 méter.[2] Téras tina permukaan taneuh kira-kira 2 méter nyaéta kolong di handapeun anjung jeung palidangan.[2] Sedengkeun jarak téras panghandapna rata-rata saméter, nyaéta kolong téras rohangan palatar.[2]

catetanEdit

  1. a b c d Rumah Bubungan Tinggi(Dicutat tanggal 4 Desember 2011)
  2. a b c d e f g h i j k Rumah Bubungan Tinggi (Rumah Tradisional Banjar) (Dicuatat tanggal 4 Desember 2011)