Sakola mangrupa gedong atawa kumpulan gedong tempat prosés kagiatan diajar jeung ngajar.[1] Sarana dina hiji sakola miboga peran penting dina lumangsungna prosés atikan.[2] Sarana nu aya dina hiji sakola nyaéta:

Wangunan sakola

Rohangan diajarÉdit

Rohangan diajar nyaéta hiji rohangan pikeun lumangsungna kagiatan diajar. [3] Rohangan diajar diwangun tina sawatara jenis kagunaan nyaéta:

Ruang KantorÉdit

Ruang kantor nyaéta hiji tempat di mana Tanaga kaatikan ngalakonan prosés administrasi sakola, dina institusi anu leuwih badag ruang kantor mangrupa hiji gedong anu misah.

PabukonÉdit

Minangka hiji institusi anu usik dina widang keilmuan, utamana dina nyadiakeun beja ngeunaan rupaning elmu. Ku kituna, ayana perpustakaan pohara penting jeung teu bisa ditawar deui.

Buruan/LapanganÉdit

Mangrupa wewengkon umum anu miboga sagala rupa fungsi di antarana:

 • tempat upacara
 • tempat olahraga
 • tempat kagiatan luar rohangan
 • tempat latihan
 • tempat ulin/istirahat

Ruang séjénÉdit

 • Kantin/cafetaria
 • Ruang organisasi peserta didik (OSIS, Pramuka, SÉNAT)
 • Ruang Sanggar organisasi pendidik
 • Ruang Komite
 • Ruang kaamanan
 • Ruang produksi

Dicutat tinaÉdit

 1. martono, Nanang (2016). Sekolah Publik vs Sekolah Privat: dalam Wacana Kekuasaan, Demokrasi, dan Liberalisasi Pendidikan. Jakarta. ISBN 9786024334444. 
 2. Arifin, Imamul (2016). Membuka Cakrawala Ekonomi. Jakarta. ISBN 9789799255839. 
 3. https://books.google.co.id/books?id=xXY9TeOPE2MC&dq=ruang+kelas&hl=id&source=gbs_navlinks_s