Pabukon

nyaéta lomari atawa rak wungkul pikeun ngéntépkeun rupa-rupa buku d

Pabukon nyaéta lomari atawa rak wungkul pikeun ngéntépkeun rupa-rupa buku dina basa walanda mah Bibliotheek, dina basa sansekerta mah sarwasastra, pustaka[1].

pabukon di Toronto

Tujuan Perpustakaan édit

Tujuan Umum édit

Ku ayana pabukon di sakolaan lain ngan saukur pikeun ngumpulkeun jeung neundeun bahan-bahan pustaka, tapi ogé ku ayana pabukon bisa mantuan murid jeung guru dina ngaréngsékeun pancén-pancén dina prosés diajar ngajar[2]. Ku sabab kitu, sakabéh bahan pustaka anu aya di pabukon kudu bisa ngarojong prosés diajar ngajar dina ngayakeun buku-bukuna kudu nimbang-nimbang kana kurikulum nu aya[2].

Tujuan Khusus édit

1. Ngaronjatkeun minat, kamampuh jeung kabiasaan maca hususna sarta mendayagunakan budaya tinulis dina sektor kahirupan[2].
2. Mekarkeun minat pikeun néangan jeung ngolah sarta meunangkeun informasi[2].
3. Ngatik murid sangkan bisa miara jeung mangpaatkeun bahan bacaan kalayan tepat jeungberhasil guna[2].
4. Ngarahkeun dasar-dasar ka arah diajar mandiri[2].
5. Mupuk minat jeung bakat[2].
6. Mekarkeun kamampuh pikeun ngaréngsékeun masalah-masalah anu keur disanghareupan dina kahirupan dumasar kana tanggung jawab jeung usaha sorangan[2].

Mangpaat Pabukon édit

1. Pabukon bisa ngaronjatkeun karesep siswa kana maca[2].
2. Pabukon bisa makaya pangalaman diajar murid-murid[2].
3. Pabukon bisa ngabiasakeun diajar mandiri nepi ka murid bisa diajar sorangan[2].
4. Pabukon bisa ngagancangkeun prosés ngawasa téhnik maca[2].
5. Pabukon bisa mekarkeun kamapuh basa[2].
6. Pabukon bisa ngalatih murid-murid sangkan miboga tanggung jawab[2].
7. Pabukon bisa ngalancarkeun murid dina ngerjakeun pancén sakola[2].

Rupa-Rupa Pabukon édit

Dumasar kana tujuanana pabukon dibagi jadi sababaraha hiji, nyaéta:
1. Perpustakaan Nasional/ Pabukon Nasional[3].
2. Perpustakaan Wilayah/ Pabukon Daérah[3].
3. Perpustakaan Umum/ Pabukon Umum[3].
4. Perpustakaan Keliling/ Pabukon keliling[3].
5. Perpustakaan Sekolah/ Pabukon Sakola[3].
6. Perpustakaan Perguruan Tinggi/ Pabukon Paguron Luhur[3].
7. Perpustakaan Khusus(Dinas)/ Pabukon Khusus(Dinas)[3].

Referensi édit

  1. Danadibrata,R.A.2006.Kamus Basa Sunda.Bandung:Kiblat Kaca 478
  2. a b c d e f g h i j k l m n o Tujuan dan Manfaat Perpustakaan Archived 2012-08-14 di Wayback Machine(diakses 23 Oktober 2011)
  3. a b c d e f g Mengenal Macam-Macam Jenis Perpustakaan Archived 2011-10-28 di Wayback Machine