Samagaha (ᮞᮙᮌᮠ) mangrupa kajadian astronomi anu dibalukarkeun ku hiji banda astronomi obah kana kalangkang hiji banda astronomi séjén. Istilah samagaha sok dilarapkeun pikeun samagaha panonpoé nalika posisi bulan nyelip di antara marcapada jeung panonpoé, atawa samagaha bulan nalika sawaréh atawa sakabéh wangun bulan katutup ku kalangkang marcapada. Tapina samagaha ogé bisa kajadian teu ngan kana marcapada atawa bulan wungkul, misalna planét séjén jeung satelit anu dipimilik ku planét séjén éta.

Dina ageman Islam, umat Muslim anu nempo ayana samagaha bulan atawa panonpoé, kudu gura-giru ngalaksanakeun solat kusuf (solat samagaha).