Sandi morse nyaéta pakakas pikeun ngirimkeun télégram[1]. Sandi morse mangrupa sistim alih wahana hurup, angka, jeung tanda baca ngagunakeun kode-kode husus. Ieu sandi téh diciptakeun ku Samuel F.B. Morse jeung Alfred Vail taun 1835[2]. Sandi morse mindeng digunakeun dina kagiatan pramuka[2]. Pakakas anu digunakeun pikeun nepikeun sandi morse nyaéta sénter jeung piriwit.[2] Kamampuh pikeun narima sandi morse, mangrupa salah sahiji kaparigelan husus dina komunikasi. Sandi morse kaasup salah sahiji hiji conto wangun komunikasi digital anu mimiti aya di sakuliah dunya[2].

Sandi Morse

Sajarah édit

Saacan aya komputer jeung télégraf, manusa ngabutuhkeun waktu anu lila pikeun nepikeun béwara ti hiji tempat ka tempat séjénna. Samuel Finley Breese Morse mangrupa inovator anu miboga ide pikeun nyieun télégraf[3]. Udaganana, sangkan manusa leuwih babari nalika rék babagi béwara. Samuel Morse miboga éta ide nalika manéhna lalayaran jeung kulawargana di bulan Oktober taun 1832[3]. Harita, kulawargana keur ngobrolkeun ngeunaan éléktromagnét anu anyar kénéh medal. Samuel Morse miboga ide, pikeun nyieun télégraf ngagunakeun mode éléktromagnétik[3]. Di taun 1835, Samuel Morse réngsé nyiptakeun modél télégraf mimitina, anu digelarkeun di Universitas New York[4].

Di tahun 1837, Samuel Morse papanggih jeung dua babaturanana nyaéta Leornardo Gale jeung Alfred Vail[4]. Dua babaturan éta téh anu mantuan Morse pikeun nyampurnakeun télégraf anu dijieunna. Sanggeus disampurnakeun, éta télégraf téh dipaténkeun ku Morse, kaasup kode-kode anu aya di jerona. Kode-kode éta téh mangrupa sandi husus dina wangun titik jeung garis anu ngawakilan angka jeung kamus[4]. Tuluy éta angka téh dirobah jadi kekecapan anu bisa dipikaharti ku manusa[4].

Di taun 1846, loba perusahaan-perusahaan swasta anu ngagunakeun hak patén Morse pikeun ngawangun jaringan télégraf ti Washington nepi ka Boston, sarta dimekarkeun deui leuwih jero ngaliwatan panalungtikan[4].

Mangpaat édit

Sandi morse masih kénéh kawéntar nepi ka ayeuna. Hal éta dilantarankeun sandi morse miboga sababaraha mangpaat pikeun kahirupan manusa. Éta mangpaat téh di antarana:

  • Pakakas komunikasi, ieu mangpaat téh mangrupa udagan mimiti nalika sandi morse diciptakeun ku Samuel Morse. Di dunya maritim, sandi morse masih kénéh digunakeun. Sandi morse anu mindeng digunakeun nyaéta SOS, anu nandakeun aya baya di hiji tempat[5].
  • Méré béwara anu sipatna rusiah[5].
  • Digunakeun dina kagiatan pramuka[5].  

Alpabét édit

Alih wahana wangun alpabét kana wangun sandi morse[6]:

Alpabét Sandi Morse
A .-
B -…
C -.-.
D -..
E .
F ..-.
G –.
H ….
I ..
J . –
K -.-
L .-..
M ––
N -.
O ––
P .-.
Q –.-
R .-.
S
T
U ..-
V …­-
W .–
X -..-
Y -.–
Z –..

Angka édit

Alih wahana wangun angka kana wangun sandi morse[6]:

Angka Sandi Morse
0 ––––
1 . –– -
2 .. ––
3
4 ….
5 …..
6 -….
7 –…
8 ––..
9 – -.

Daftar Référénsi édit

  1. Danadibrata, R.A. (2009). Kamus Basa Sunda. Bandung: PT. Kiblat. p. 445. ISBN 979-3631-91-0. 
  2. a b c d "Sejarah Sandi Morse dalam Gerakan Pramuka Atau Kepanduan". tirto.id (dalam Indonesian). Diakses tanggal 2021-04-16. 
  3. a b c Nur, Juli. "√ Sandi Morse: Sejarah, Rumus dan Cara Menghafal ...". Saintif (dalam en-US). Diakses tanggal 2021-04-16. 
  4. a b c d e Media, Kompas Cyber. "Hari Ini dalam Sejarah: Samuel Morse Daftarkan Hak Paten Telegraf Halaman all". KOMPAS.com (dalam Indonesian). Diakses tanggal 2021-04-16. 
  5. a b c "Sandi Morse : Pengertian, Sejarah, dan Manfaatnya" (dalam en-US). Diakses tanggal 2021-04-16.  Archived 2021-04-16 di Wayback Machine
  6. a b Admin. "Cara Cepat Menghafal dan Membaca Sandi Morse". Kwartir Ranting Ngraho (dalam Indonesian). Diakses tanggal 2021-04-16.  Archived 2021-04-16 di Wayback Machine