Solat (atawa mindeng ditulis salat, solat, sholat) ngarujuk kana salah sahiji ritual ibadah pangagem ageman Islam. Sacara basa solat asalna tina basa Arab anu mibanda harti: do'a. Sedengkeun nurutkeun istilah solat boga harti sauntuyan kagiatan ibadah husus atawa nu tangtu anu dimimitian ku takbiratul ihram sarta dipungkas ku salam. Prakték solat kudu luyu jeung sagala pituduh tata cara Rasulullah SAW minangka figur pengejawantah paréntah Alloh SWT. Rasulullah SAW bersabda, Geura sarola maranéh sakumaha maranéh nempo kuring mraktékeunana. (HR Bukhari-muslim).

Solat


Allah-green.svg