Subtropis nyaéta wewengkon Marcapada anu ayana di belah kalér jeung kidul sanggeus wewengkon tropis anu diwatesanan ku garis balik kalér jeung garis balik kidul di lintang 23,5° kalér jeung kidul. Kaayaan iklim subtropis cirina ku gangguan jeung halangan ti alam saperti badéy, hujan salju, atawa tornado. Daérah iklim subtropis mibanda 4 usum nyaéta usum semi, usum halodo, usum gugur, jeung usum ngijih. Kaopat usum di luhur miboga karakteristik sosoranganan, jeung suhu maksimal, suhu minimal, kalembaban, ogé kayaan mahluk hirup anu béda-béda. Daérah subtropis di belah marcapada kalér ngawengku:

Iklim subtropis numutkeun Köppen

Sedengkeun daérah di bagian kidul ngawengku: