Tahu Sumedang

tahu goréng ti Sumedang


Tahu Sumedang nyaéta tahu nu asalna ti Sumedang, Jawa Kulon. Tahu ieu biasana digoréng nepi ka rada garing, semu coklat, tur asin. Cocog lamun didahar jeung lontong. Sanajan asalna ti Sumedang, tahu ieu kiwari geus loba dijieun di wewengkon lianna di Indonésia.

Tahu Sumedang

== Sajarah Tahu Sumedang == Tumuwuh jeung nanjeurna industri tahu di Sumedang, teu leupas tina hojah para warga katurunan anu kacatet dina sajarah salaku lulugu tukang nyieun tahu anu dibawa ti nagri maranéhna. == Sejarah == Tahu pertumbuhan Sumedang dan industri tahu nanjeurna di Sumedang, tak lepas dari gerakan keturunan warga negara dicatat dalam sejarah sebagai kepala pengrajin tahu bahwa mereka dibawa dari negara itu. Upamana baé lulugu tukang nyieun tahu Sumedang nyaéta Ongkino, Bungkeng, Ong You Kim (Ukim), Ko Aniw, Ko Lento, Ko Jung Gong, jeung Babah Hek. Misalnya, dia judul pengrajin tahu Sumedang adalah Ongkino, Bungkeng, Ong Kim Anda (county), Ko Aniwa, Lento Ko, Ko Jung Gong, dan Keajaiban Hek. Mangka teu heran kadaharan asal nagri wide (pinding awi) téh dingaranan Tou Fu. Hal ini tidak mengherankan bahwa makanan dari luar negeri lebar (dinding bambu) bernama Tou Fu. Cenah mah, tahu Sumedang téh dimimitian tina kamotékaran nu dipimilik ku bojona Ongkino, nu ti awal mula mangrupa nu boga pokal pikeun nyieun Tou Fu Cina anu lambat laun ganti ngaran jadi "Tahu". Dia mengatakan, saya tahu Sumedang adalah awal dari kamotékaran antara Mojona Ongkino, dari awal adalah bahwa vokal untuk membuat Tou Fu Cina secara perlahan mengubah nama "Tahu". Mangtaun-taun, Ongkino jeung bojona terus ngulik usaha maranéhna. Selama bertahun-tahun, Ongkino dan istri terus belajar bisnis mereka. Nepikeun ka kurang leuwih taun 1917, anak manéhna hiji-hijina Ong Bung Keng nyusul ka tanah Sumedang. Sampai sekitar tahun 1917, ia adalah seorang anak-satunya Ong Teng miskin untuk mendarat Sumedang. Bung Keng terus neruskeun usaha kadua kolotna nepikeun kaduana milih balik deui ka nagri asalna di Hokian, Cina. Teng terus upaya terus kedua orang tua sampai mereka memilih untuk kembali ke negara asal di Hokkien, Cina. Ngaliwatan alih generasi, Ong Bung Keng, anak tunggal Ongkino, tuluy neruskeun usaha anu diwariskeun ti dua kolotna nepi ka maotna dina unur 92 taun. Melalui lebih dari generasi, Ong Teng, anak Ongkino, kemudian melanjutkan operasi diwarisi dari dua orang tua sampai kematiannya 92 tahun usia. Di satukangeun kahotna Tahu Sumedang aya ogé carita anu rada mistik, kawas naon anu dicaritakeun ku incu ti Ongkino, Suryadi. Di balik kuno Tahu Sumedang ada juga cerita yang agak mistis, seperti apa yang diakui oleh cucu dari Ongkino, Suryadi. Kira-kira dina taun1928, cenah hiji poé tempat usaha sang aki buyutnya, Ong Bung Keng, didatangan ku Bupati Sumedang, Pangeran Soeria Atmadja anu pareng ngaliwat numpak dokar dina lalampahan nuju ka Situraja. Tentang taun1928, katanya satu hari di mana bisnis kakek buyutnya, Ong Teng, mengunjungi Bupati Sumedang, Pangeran Soeria Presiden diperbolehkan untuk naik melalui kereta dalam perjalanan ke Kemah. Sabot nempo si aki ngagoréng tahu, jol aya kapanasaran, kadaharan naon anu keur dijieun si aki. Ketika melihat tofu baterai goreng, JOL memiliki pertanyaan, apa makanan yang terbuat dari baterai. Sajaba ujudna anu lian, seungit pasakanna ogé ngondang anjeunna anu geura-giru turun ti tutumpakanana pikeun menyapa akina anu uplek ngagoréng. Dalam bentuk lain, pasakanna harum juga mengundang dia untuk segera turun dari tutumpakanana untuk menyambut kakeknya, yang diserap memasak. "Manéh keur ngagoréng naon?" "Anda memasak apa?" tanya bupati ka si aki. meminta bupati untuk baterai. Ngadéngé pananyaéta, Ong Bung Kéng ogé némbalan bari usaha ngécéskeun sabisana. Pananyaéta mendengar, Ong Teng juga mengatakan jelasnya bisnis bila memungkinkan. Yén manéhna téh keur ngagoréng kadaharan anu dipikawanoh di taneuh kalahiranana ngaranna Tou Fu Cina. Bahwa dia adalah makanan goreng yang dikenal di kalahiranana tanah bernama Tou Fu China. Kutan, guaran éta, beuki nyieun geremet Pangeran Soeria Atmadja, anu saterusna mecakan ngasaan kadaharan anu kakara mimiti manéhna manggihan. Rupanya, penjelasan, semakin rasa ingin tahu Pangeran Soeria Presiden, yang kemudian mencoba makanan ngasaan hanya awal ia menemukan. Réngsé ngasaan, ujug-ujug Bung Kéng kungsi reuwas ku réaksi pangéran, anu sacara spontan ngungkabkeun kecap-kecap, "Ngeunah geuning tahu téh. Lamun manéh terus ngajual dagangan manéh bakal payu" kedalna bari beungeut pinu ku rasa seubeuh. Selesai ngasaan, tiba-tiba Teng terkejut dengan reaksi dari sang pangeran, yang secara spontan mengungkapkan kata-kata, "Kelezatan memang tahu itu. Jika Anda terus menjual barang dagangan akan dijual," katanya, sementara permukaan saraf oleh seubeuh tersebut. Ti kajadian poé éta, lalaunan tapi pasti komara Tou Fu Cina anu henteu ngahaja robah ngaran jadi Tahu Sumedang, alatan omongan pangéran beuki naék. Insiden hari itu, perlahan tapi pasti Komara Tou Fu China tidak hanya perubahan nama Tahu Sumedang, karena Allah berbicara lebih meningkat. Sumawona, carita datangna sang pangeran gancang sumebar ka sakumna suklak-siklukna Dayeuh Sumedang. Selain itu, kisah kedatangan sang pangeran cepat menyebar ke seluruh suklak-siklukna Sumedang kota. Cacak rada mistis, diaku Suryadi, kitu pisan kanyataan. Meskipun agak mistis, suka Suryadi, itu adalah kenyataan. Alatan omongan sang pangéran, ujug-ujug Tahu Sumedang robah jadi hiji kadaharan anu henteu kungsi dipiboga ku wewengkon séjénna. Karena berbicara pangeran, tiba-tiba Tahu Sumedang berubah menjadi makanan yang tidak pernah dimiliki oleh daerah lain.

Rujukan

édit