Tari Saman nyaéta tarian suku Gayo anu biasa dipintonkeun nalika ngarayakeun peristiwa-peristiwa penting dina adat.[1] Syair dina tarian Saman maké bahasa Arab jeung bahasa Gayo.[1] Salain ti éta tarian ieu dipintonkeun pikeun ngarayakeun kalahiran Nabi Muhammad SAW.[1] Tari Saman di Acéh diadegkeun jeung dimekarkeun ku Syekh Saman, ulama anu asalna ti Gayo di Acéh Tenggara.[1] Tari saman mangrupa salah sahiji média pikeun (dakwah).[2] Tarian ieu ngagambarkeun atikan, agama, sopan santun, kapahlawanan, karempegan jeung duduluran.[2] Lagu jeung syair kalayan bareng jeung pating gumulung, pamaéna ngawengku lalaki anu ngoa kénéh kaayan maké baju adat.[2]

Tari Saman

Gerakan édit

Tarian saman maké dua unsur gerak anu jadi unsur dasar dina tarian saman nyaéta émprak leungeun jeung dada.[3] Nalika nyebarkeun agama Islam, syeikh saman diajar tarian melayu kuno, satuluyna ngahadirkeun deui ngaliwatan gerak anu dipirig ku syair-syair dakwah islam pikeun ngababarikeun dakwahna.[3] Tarian saman kaasup salah sahiji tarin anu unik, lantaran ngan mintonkeun gerakan anu dasarna émpak, saperti gerak guncang, kirep,lingang, surang-saring.[3]

Penari édit

Ilaharna Tarian saman ngawengu welasan atawa puluhan lalaki, tapi jumlahna kudu ganjil.[3] Pamadegan séjéna ngébréhkeun yén tarian ieu kudu kurang leuwih ti sapuluh urang, kalayan ngawengku dalapan urang nu nari, dua urang nu nanyi.[3] Tapi kamekaran tarian ieu ngeuyeuban kana prakprakanana yén beuki dieu penari tari saman jadi lobaan nepi ka puluhan.[3] Pikeun ngatur gerakana aya saurang pamingpin anu disebut syeikh.[3] Salain ti ngatur gerakan para penaru, Syeikh ogé miboga pancén pikeun nyanyikeun syair-syair lagu saman.[3]

catetan édit

  1. a b c d Sejarah Tari Saman(Dicutat tanggal 3 Desember 2011)
  2. a b c TARI SAMAN, SIMBOL KEBERSAMAAN DAN KEKOMPAKAN[tumbu nonaktif] (Dicutat tanggal 3 Desember 2011)
  3. a b c d e f g h Sejarah, Fungsi dan Makna Tari Saman[tumbu nonaktif](Dicutat tanggal 3 Desember 2011)