Tutur Bwana mangrupa téks Sunda buhun nu nyaritakeun ngeunaan mitos diciptakeunana alam dunya.

Kaayaan Fisik

édit

Naskahna kiwari diteundeun di Perpustakaan Nasional kalawan nomor koleksi kropak 620. Ditulis dina 40 lambaran daun lontar ukuran 37,8 x 3,1 cm ngagunakeun aksara Sunda kuna jeung basa Sunda kuna. Naskah Tutur Bwana téh kaasup kelompok naskah Bandung, paméré bupati Bandung R.A.A Wiranatakusumah IV ka Lembaga Bataviaasch Genootschap van kunsten en Wetenschapen (BGKW).

Eusi Naskah

édit

Nyaritakeun adu jajatén antara Sang Kalasakti minangka simbol tina sagala kadurjanaan ngalawan Sang Darmajati minangka simbol tina sagala kahadéan. Ku kawasana Sang Darmajati, nu mibanda hakékat kahirupan, Sang Kalasakti bisa kaéléhkeun ku cara dicabut sagala potensi dirina, nyaéta dora sapuluh nyaéta dasa indriya jeung dora tilu nyaéta bayu (napas), sabda (ucapan), jeung hdap (pikiran).


 Daptar Naskah Sunda Kuno  
Amanat Galunggung - Bujangga Manik - Carita Parahiyangan - Carita Purnawijaya - Kawih Pangeuyeukan - Carita Ratu Pakuan - Carita Waruga Guru - Kawih Paningkes - Pantun Ramayana - Sanghyang Hayu - Sanghyang Raga Déwata - Sanghyang Sasana Maha Guru - Sanghyang Siksa Kandang Karesian - Séwaka Darma - Sri Ajnyana - Tutur Bwana - Warugan Lemah