Carita Purnawijaya mangrupa hiji karya sastra Sunda Kuna dina wangun puisi dalapan engang (ostosilabik) nu nyaritakeun lalampahan Purnawijaya ka naraka.

Eusi édit

Ieu naskah nyaritakeun lalampahan Purnawijaya, hiji yaksa atawa buta, ka naraka. Purnawijaya diwurukan ku Sang Déwa Utama ngeunaan balukar laku lampah jahat. Sanggeus kitu Purnawijaya diajak nempo naraka sahingga nyaho siksa nu karandapan ku manusa nu loba dosa.

Naskah édit

Naskah Carita Purnawijaya nu disimpen di Perpusnas téh aya dua (koropak 416 jeung 423), ngagunakeun aksara Sunda Kuna jeung basa Sunda Kuna nu diukir dina daun palem, dijieun kira abad ka-17. Naskah dina koropak 416 aya 39 lambar daun lontar ukuran 14 x 2 cm, sedengkeun nu dina koropak 423 aya 35 lambar dina ukuran nu leuwih gedé, 30 x 3,5 cm. Najan umurna leuwih kolot, naskah dina koropak 416 kaayaanana leuwih alus batan nu dina koropak 423.

C.M. Pleyte nyebutkeun yén naskah koropak 416 ditulis ku salah saurang murid Kai Raga, tua kabuyutan di Gunung Sri Manganti (Cikuray), Garut.

Conto eusi naskah édit

manggihkeun bumi patala
si dona désa ma (?)
murub muncar pakatonan
dipareuman hanteu meunang
dorana leuwih sadeupa
jalanna sadeupa sisih
jalan kakurung ku lembur
lembur kakuning ku jalan
pantona kowari beusi
dipeundeutan ku tambaga
dilorongan ku salaka
kuncina heunteung homas

...............................

ditanjuran ku handong bang
katomas deung panéjaan
waduri kembang jayanti
sekar siratu bancana
eukeur meujeuh branang siang
dihauran kembang ura
dija... kembang pupolodi
didupaan ruruhuman
dadi wangi haseup dupa
mrebuk aruhum

...............................

Rujukan édit

  • Carita Purnawijaya, Wikipédia édisi basa Indonésia per 1 Méi 2007.
  • W. van der Molen, 1983, Javaanse tekstkritiek, Leiden:KITLV. VKI 102
  • J. Noorduyn and A. Teeuw, 2006, Three Old Sundanese poems, Leiden: KITLV. Bibliotheca Indonésia 29
  • C.M. Pleyte, 1914, 'Poernawidjaja's hellevaart, of de volledige verlossing. Vierde bijdrage tot de kennis van het oude Soenda.' Tijdschrift Bataviaasch Genootschap 56:365-441. [1]


Daptar Naskah Sunda Kuno  
Amanat Galunggung - Bujangga Manik - Carita Parahiyangan - Carita Purnawijaya - Kawih Pangeuyeukan - Carita Ratu Pakuan - Carita Waruga Guru - Kawih Paningkes - Pantun Ramayana - Sanghyang Hayu - Sanghyang Raga Déwata - Sanghyang Sasana Maha Guru - Sanghyang Siksa Kandang Karesian - Séwaka Darma - Sri Ajnyana - Tutur Bwana - Warugan Lemah