Élmu lingkungan (environmental science) nyaéta ulikan ngeunaan interaksi antara komponén-komponén fisik, kimia, jeung biologi nu aya di lingkungan. Élmu lingkungan moncorong kualitas lingkungan, napsirkeun balukar polah manusa ka ékosistem darat jeung cai, sarta ngembangkeun strategi pikeun ngariksa jeung mulasara ékosistem. Para élmuwan lingkungan bisa mantuan dina perencanaan ngawangun gedong, koridor angkutan, sarta unak-anik lianna, sahingga lemah bisa dipaké sacara éfisien bari tetep miara sumberdaya cai[1]. ku sabab élmu lingkungan mah watekna interdisiplinér, para profésional biasana rampak gawe nalungtik sangkan ngahasilkeun Amdal, luyu jeung aturan Undang-undang.

Élmu lingkungan ngawengku isu-isu parobahan iklim, konservasi, biodiversitas, mutu cai, kontaminasi cai taneuh jeung taneuh, mangpaat sumberdaya alam, manajemén runtah, sarta polusi udara jeung sora.

Sub-kategori

édit

Élmu atmosfir nguji fénoména-fénoména anyar dina lapisan gas luareun Marcapada tumali jeung sistem lianna. Contona masalah jagat nyongkab, para fisikawan nyieun modél komputer sirkulasi atmosfir jeung transmisi radiasi infra-beureum, para kimiawan nguji kandungan kimia atmosfir katut réaksi-réaksina, para biolog nganalisis aliran karbon dioksida nu disumbang ku sato jeung tutuwuhan, sedengkeun para ahli météorologi jeung oséanografi ngémbohan ti jihat dinamika atmosfir.

Ékologi sacara husus nganalisis dinamika populasi katut lingkunganana. Ulikan ieu bisa nuduhkeun ayana spésiés nu kaancam punah, interaksi mangsa-pamangsa, integritas habitat, pangaruh kontaminasi lingkungan ka populasi, atawa analisis balukar (impact analysis) kana proposal pangwangunan.

Kimia lingkungan ngulik peran/balukar zat-zat kimia di lingkungan, utamana ngeunaan kontaminasi taneuh jeung polusi cai. Jejerna ngawengku analisis dégradasi kimia di lingkungan, aliran kontaminasina, sarta balukarna ka biota.

Géosains ngawengku géologi lingkungan, hidrologi, géografi fisik, klimatologi, géomorfologi, malah ngambah oséanografi jeung séjénna nu tumali.

Mikrobiologi lingkungan ngulik komposisi jeung fisiologi komunitas mikroba di lingkungan: taneuh, cai, udara, jeung sédimén nu nutupan planét. Mikrobiologi lingkungan ogé ngawengku ulik mikroorganismeu nu aya di lingkungan buatan modél bioréaktor.

Terminologi

édit

"Élmu lingkungan" jeung "ékologi" ngulik hal nu béda, najan aya tumpang tindihna. Ékologi ngulik hubungan antara organismeu hirup, boh dina hambalan populasi, komunitas, atawa ékosistem. Élmu lingkungan ambahanana lega, ti géologi, agronomi, météorologi, kimia atmosfir, kimia taneuh, kimia cai, modél lingkungan, modél sistem, sarta réspon biologis alatan kagiatan manusa.

Jejer tumali

édit

Rujukan

édit
  1. Environmental Scientists and Hydrologists